hledáme ideální cesty

k dosažení Vašich cílů

poradenství

Díky zkušenostem a znalostem problematiky v našem oboru dokážeme zanalyzovat současný stav, identifikovat rizika a navrhnout nejvhodnější technické řešení, které je podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Analýze současného stavu a identifikací rizik se zabýváme s velkou péči, protože zvyšuje kvalitu a efektivnost odvedené práce.

Naší filozofií v oblasti poradenství je dlouhodobá a kvalitní spolupráce se zákazníkem.

projekčně - inženýrská činnost

Základní kámen projekční činnosti tvoří vize, kterou se dozvíme při setkání s Vámi. Vizi následně přeneseme do studie a jakmile si studii odsouhlasíme, vyhotovíme projekt.

 

V rámci projekční činnosti zabezpečujeme všechny projektové stupně v rozsahu:

  • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
  • vypracování dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projekt)
  • vypracování cenové kalkulace (návrh rozpočtu)

 

Součástí inženýringu je poté projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a zajištění veškerých povolení potřebných k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí.

autorský dozor

Když už je bezchybně zpracovaný projekt, je nutné zajistit, aby při realizaci díla bylo dodrženo vše, co je v projektu. Jako autorský dozor kontrolujeme shodu s projektem, a to jak v samotném provedení, tak v použitých materiálech a postupech. Dohlížíme tedy na postup zhotovitele díla a řešíme alternativní technická řešení, která se v průběhu realizace mohou objevit.

technický dozor

V rámci technického dozoru plně hájíme zájmy a vize investora vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce. Dbáme na technické provedení, kvalitu a bezvadně provedenou práci. Naším cílem je naplnit investorovy vize a předejít chybám, které mohou při realizaci díla vzniknout.

projektový management

Projektovým managementem zajišťujeme komplexní službu v oblasti plánování a kontroly při realizaci díla týkající se zejména časového harmonogramu a nákladů. Zjednodušeně řečeno dohlížíme na dokončení projektu v daném čase, v dané kvalitě a na dodržení schváleného projektového rozpočtu.

řízení datové infrastruktury

V dnešních datových sítí se nachází velké množství zařízení, technologií, logických a fyzických spojů s propojením na externí systémy, které zajišťuji primární chod služeb ICT nebo poskytují částečný pohled na určité specifické prostředí.

Pomůžeme Vám mít vše pod centrální správou, a to v přesné a strukturované dokumentaci poskytující veškeré informace v reálném čase. Více zde.

VTG Engineering, s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Provozovna: Slezská 742/4, 616 00 Brno

E-mail: info@vtge.cz

hledáme ideální cesty

k dosažení Vašich cílů

poradenství

Díky zkušenostem a znalostem problematiky v našem oboru dokážeme zanalyzovat současný stav, identifikovat rizika a navrhnout nejvhodnější technické řešení, které je podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Analýze současného stavu a identifikací rizik se zabýváme s velkou péči, protože zvyšuje kvalitu a efektivnost odvedené práce.

Naší filozofií v oblasti poradenství je dlouhodobá a kvalitní spolupráce se zákazníkem.

projekčně - inženýrská činnost

Základní kámen projekční činnosti tvoří vize, kterou se dozvíme při setkání s Vámi. Vizi následně přeneseme do studie a jakmile si studii odsouhlasíme, vyhotovíme projekt.

 

V rámci projekční činnosti zabezpečujeme všechny projektové stupně v rozsahu:

  • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
  • vypracování dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projekt)
  • vypracování cenové kalkulace (návrh rozpočtu)

 

Součástí inženýringu je poté projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a zajištění veškerých povolení potřebných k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí.

autorský dozor

Když už je bezchybně zpracovaný projekt, je nutné zajistit, aby při realizaci díla bylo dodrženo vše, co je v projektu. Jako autorský dozor kontrolujeme shodu s projektem, a to jak v samotném provedení, tak v použitých materiálech a postupech. Dohlížíme tedy na postup zhotovitele díla a řešíme alternativní technická řešení, která se v průběhu realizace mohou objevit.

technický dozor

V rámci technického dozoru plně hájíme zájmy a vize investora vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce. Dbáme na technické provedení, kvalitu a bezvadně provedenou práci. Naším cílem je naplnit investorovy vize a předejít chybám, které mohou při realizaci díla vzniknout.

projektový management

Projektovým managementem zajišťujeme komplexní službu v oblasti plánování a kontroly při realizaci díla týkající se zejména časového harmonogramu a nákladů. Zjednodušeně řečeno dohlížíme na dokončení projektu v daném čase, v dané kvalitě a na dodržení schváleného projektového rozpočtu.

řízení datové infrastruktury

V dnešních datových sítí se nachází velké množství zařízení, technologií, logických a fyzických spojů s propojením na externí systémy, které zajišťuji primární chod služeb ICT nebo poskytují částečný pohled na určité specifické prostředí.

Pomůžeme Vám mít vše pod centrální správou, a to v přesné a strukturované dokumentaci poskytující veškeré informace v reálném čase. Více zde.

VTG Engineering, s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Provozovna: Slezská 742/4, 616 00 Brno

E-mail: info@vtge.cz

hledáme ideální cesty

k dosažení Vašich cílů

poradenství

Díky zkušenostem a znalostem problematiky v našem oboru dokážeme zanalyzovat současný stav, identifikovat rizika a navrhnout nejvhodnější technické řešení, které je podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Analýze současného stavu a identifikací rizik se zabýváme s velkou péči, protože zvyšuje kvalitu a efektivnost odvedené práce.

Naší filozofií v oblasti poradenství je dlouhodobá a kvalitní spolupráce se zákazníkem.

projekčně - inženýrská činnost

Základní kámen projekční činnosti tvoří vize, kterou se dozvíme při setkání s Vámi. Vizi následně přeneseme do studie a jakmile si studii odsouhlasíme, vyhotovíme projekt.

 

V rámci projekční činnosti zabezpečujeme všechny projektové stupně v rozsahu:

  • vypracování dokumentace pro stavební řízení stavební povolení)
  • vypracování dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projekt)
  • vypracování cenové kalkulace (návrh rozpočtu)

 

Součástí inženýringu je poté projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a zajištění veškerých povolení potřebných k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí.

autorský dozor

Když už je bezchybně zpracovaný projekt, je nutné zajistit, aby při realizaci díla bylo dodrženo vše, co je v projektu. Jako autorský dozor kontrolujeme shodu s projektem, a to jak v samotném provedení, tak v použitých materiálech a postupech. Dohlížíme tedy na postup zhotovitele díla a řešíme alternativní technická řešení, která se v průběhu realizace mohou objevit.

technický dozor

V rámci technického dozoru plně hájíme zájmy a vize investora vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce. Dbáme na technické provedení, kvalitu a bezvadně provedenou práci. Naším cílem je naplnit investorovy vize a předejít chybám, které mohou při realizaci díla vzniknout.

projektový management

Projektovým managementem zajišťujeme komplexní službu v oblasti plánování a kontroly při realizaci díla týkající se zejména časového harmonogramu a nákladů. Zjednodušeně řečeno dohlížíme na dokončení projektu v daném čase, v dané kvalitě a na dodržení schváleného projektového rozpočtu.

řízení datové infrastruktury

V dnešních datových sítí se nachází velké množství zařízení, technologií, logických a fyzických spojů s propojením na externí systémy, které zajišťuji primární chod služeb ICT nebo poskytují částečný pohled na určité specifické prostředí.

Pomůžeme Vám mít vše pod centrální správou, a to v přesné a strukturované dokumentaci poskytující veškeré informace v reálném čase. Více zde.