Centralizace informací

Rozmanité prostředí datových sítí dává neomezené možnosti k získávání a zpracování dat. Data, která od jednotlivých technologií očekáváme by měla být transparentní, rychlá a jasná s přínosem co nejvyšší hodnoty pro jednotlivé uživatele či celé organizace. Obecně se jedná o srozumitelnou představu, co by dílčí systémy měly přinášet, ale z praxe bývá opak pravdou a často se stane, že jsou technologie vedle sebe duplikovány nebo je nedostatečně využitý jejich potenciál.

Jak se tedy v tak velkém množství informací zorientovat? S tím Vám rádi pomůžeme, protože víme, že dosažení úspěchu spočívá v centralizovanosti informací. Řízení datové infrastruktury (infrastructure management) si můžete představit jako automatizovaný a plánovací nástroj na změny v sítí, např. přepojení portů, přesuny IT technologií. Dále poskytuje informace o kapacitách, spotřebě, teplotních jevů, váhových limitů a mnohých dalších.

01

idea

V této prvotní fázi dochází k základní koncepci budoucích funkcí jednotlivých SLP systémů, jejich obecných požadavků a vizi jakým způsobem by měly fungovat. Je třeba myslet na to, že každá část systému musí přinášet maximální komfort uživatelům a v této fázi by nemělo být dovoleno brát zřetel na finanční stránku celého konceptu. Je důležitá otevřená mysl, protože předvídavost vývoje na několik let dopředu je velkým benefitem nositele myšlenky.

02

projektový návrh

Jedná se o další fázi, kde myšlenka je přenesena na „kreslící plátno“ a dostává přesné obrysy v podobě rozmístění prvků pro navrhovanou oblast, vzájemnou kompatibilitu, splnění technických parametrů a sestavení scénáře v podobně instalačních a provozních kroků. V této fázi již musí být zcela zřejmá symbióza jednotlivých technologií a jednoznačně určena a ohraničena základní přidaná hodnota.

Na tomto pevném a stabilním základu je možné rozvíjet budoucí požadavky na další funkce.

03

implementace

Bez přesného splnění bodů, které byly vytvořeny v rámci projektového návrhu, by nebylo možné systémy správně instalovat a provozovat. V rámci implementace se však mohou vyskytnout komplikace, které není vždy možné v projektovém návrhu zcela předvídat. Proto je v této fázi nezbytně nutná koordinace profesí zodpovědných za implementaci s projektovým týmem. Výsledkem správné implementace je zhmotnění myšlenky do reálné podoby, která bude sloužit uživateli, rozvíjet infrastrukturu společnosti a služby s tím spojené.

04

provoz

Období, kdy systémy přináší uživatelům největší efekt. Jakékoliv výpadky znamenají ztrátu informací a mohou vést k finančním ztrátám celé společnosti. V období provozu čerpají uživatelé informace, které jim pomáhají se rozhodnout v rámci změn či vylepšování nadřazených služeb. Je zcela nezbytné, aby systémy byly maximálně efektivní a případné odstávky omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Správnost a rychlost získaných dat je alfa-omegou provozu těchto systémů.

05

neustálé zlepšování

Systémy, které byly instalovány, časem přestanou vyhovovat posledním technologickým trendům a požadavkům. Proto je zapotřebí neustálého zlepšování celkové infrastruktury a otevřenost v rámci implementací nových technologií. Jedině systematický přístup ve stanovených časových intervalech dokáže vylepšovat spolehlivost a stabilitu služeb. V této fázi je přínosné být částečné skeptický a neustále hledat slabiny, které se dají nahradit či eliminovat. Na základě těchto logických postupů je možno efektivně využívat přidanou hodnotu jednotlivých systémů po celou dobu jejich životního cyklu.

hlavní benefity

automatizace,

plánování a

zjednodušení

veškerých

aktivit

monitoring

vnějšího

prostředí

(teplota, vlhkost, ...)

přehled a

řízení

dostupných

zdrojů

přesná a strukturovaná dokumentace všech síťových zařízení

zamezení

neoprávněným

vstupům do

sítě

reportování

provedených

pracovních

úkonů

rychlá

lokalizace

síťových

zařízení

vzdálené

ovládání

napájení

aktivních prvků

informace o

dění v síti

v reálném

čase

VTG Engineering, s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Provozovna: Slezská 742/4, 616 00 Brno

E-mail: info@vtge.cz

Rozmanité prostředí datových sítí dává neomezené možnosti k získávání a zpracování dat. Data, která od jednotlivých technologií očekáváme by měla být transparentní, rychlá a jasná s přínosem co nejvyšší hodnoty pro jednotlivé uživatele či celé organizace. Obecně se jedná o srozumitelnou představu, co by dílčí systémy měly přinášet, ale z praxe bývá opak pravdou a často se stane, že jsou technologie vedle sebe duplikovány nebo je nedostatečně využitý jejich potenciál.

Jak se tedy v tak velkém množství informací zorientovat? S tím Vám rádi pomůžeme, protože víme, že dosažení úspěchu spočívá v centralizovanosti informací. Řízení datové infrastruktury (infrastructure management) si můžete představit jako automatizovaný a plánovací nástroj na změny v sítí, např. přepojení portů, přesuny IT technologií. Dále poskytuje informace o kapacitách, spotřebě, teplotních jevů, váhových limitů a mnohých dalších.

01

idea

V této prvotní fázi dochází k základní koncepci budoucích funkcí jednotlivých SLP systémů, jejich obecných požadavků a vizi jakým způsobem by měly fungovat. Je třeba myslet na to, že každá část systému musí přinášet maximální komfort uživatelům a v této fázi by nemělo být dovoleno brát zřetel na finanční stránku celého konceptu. Je důležitá otevřená mysl, protože předvídavost vývoje na několik let dopředu je velkým benefitem nositele myšlenky.

02

projektový návrh

Jedná se o další fázi, kde myšlenka je přenesena na „kreslící plátno“ a dostává přesné obrysy v podobě rozmístění prvků pro navrhovanou oblast, vzájemnou kompatibilitu, splnění technických parametrů a sestavení scénáře v podobně instalačních a provozních kroků. V této fázi již musí být zcela zřejmá symbióza jednotlivých technologií a jednoznačně určena a ohraničena základní přidaná hodnota.

Na tomto pevném a stabilním základu je možné rozvíjet budoucí požadavky na další funkce.

03

implementace

Bez přesného splnění bodů, které byly vytvořeny v rámci projektového návrhu, by nebylo možné systémy správně instalovat a provozovat. V rámci implementace se však mohou vyskytnout komplikace, které není vždy možné v projektovém návrhu zcela předvídat. Proto je v této fázi nezbytně nutná koordinace profesí zodpovědných za implementaci s projektovým týmem. Výsledkem správné implementace je zhmotnění myšlenky do reálné podoby, která bude sloužit uživateli, rozvíjet infrastrukturu společnosti a služby s tím spojené.

04

provoz

Období, kdy systémy přináší uživatelům největší efekt. Jakékoliv výpadky znamenají ztrátu informací a mohou vést k finančním ztrátám celé společnosti. V období provozu čerpají uživatelé informace, které jim pomáhají se rozhodnout v rámci změn či vylepšování nadřazených služeb. Je zcela nezbytné, aby systémy byly maximálně efektivní a případné odstávky omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Správnost a rychlost získaných dat je alfa-omegou provozu těchto systémů.

05

neustálé zlepšování

Systémy, které byly instalovány, časem přestanou vyhovovat posledním technologickým trendům a požadavkům. Proto je zapotřebí neustálého zlepšování celkové infrastruktury a otevřenost v rámci implementací nových technologií. Jedině systematický přístup ve stanovených časových intervalech dokáže vylepšovat spolehlivost a stabilitu služeb. V této fázi je přínosné být částečné skeptický a neustále hledat slabiny, které se dají nahradit či eliminovat. Na základě těchto logických postupů je možno efektivně využívat přidanou hodnotu jednotlivých systémů po celou dobu jejich životního cyklu.

hlavní benefity

přesná a strukturovaná dokumentace všech síťových zařízení

monitoring vnějšího prostředí (teplota, vlhkost, ...)

rychlá lokalizace síťových zařízení

vzdálené ovládání napájení aktivních prvků

automatizace, plánování a zjednodušení veškerých aktivit

zamezení neoprávněným vstupům do sítě

reportování provedených pracovních úkonů

přehled a řízení dostupných zdrojů

informace o dění v síti v reálném čase

VTG Engineering, s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Provozovna: Slezská 742/4, 616 00 Brno

E-mail: info@vtge.cz

Centralizace informací

Rozmanité prostředí datových sítí dává neomezené možnosti k získávání a zpracování dat. Data, která od jednotlivých technologií očekáváme by měla být transparentní, rychlá a jasná s přínosem co nejvyšší hodnoty pro jednotlivé uživatele či celé organizace. Obecně se jedná o srozumitelnou představu, co by dílčí systémy měly přinášet, ale z praxe bývá opak pravdou a často se stane, že jsou technologie vedle sebe duplikovány nebo je nedostatečně využitý jejich potenciál.

Jak se tedy v tak velkém množství informací zorientovat? S tím Vám rádi pomůžeme, protože víme, že dosažení úspěchu spočívá v centralizovanosti informací. Řízení datové infrastruktury (infrastructure management) si můžete představit jako automatizovaný a plánovací nástroj na změny v sítí, např. přepojení portů, přesuny IT technologií. Dále poskytuje informace o kapacitách, spotřebě, teplotních jevů, váhových limitů a mnohých dalších.

01

idea

V této prvotní fázi dochází k základní koncepci budoucích funkcí jednotlivých SLP systémů, jejich obecných požadavků a vizi jakým způsobem by měly fungovat. Je třeba myslet na to, že každá část systému musí přinášet maximální komfort uživatelům a v této fázi by nemělo být dovoleno brát zřetel na finanční stránku celého konceptu. Je důležitá otevřená mysl, protože předvídavost vývoje na několik let dopředu je velkým benefitem nositele myšlenky.

02

projektový návrh

Jedná se o další fázi, kde myšlenka je přenesena na „kreslící plátno“ a dostává přesné obrysy v podobě rozmístění prvků pro navrhovanou oblast, vzájemnou kompatibilitu, splnění technických parametrů a sestavení scénáře v podobně instalačních a provozních kroků. V této fázi již musí být zcela zřejmá symbióza jednotlivých technologií a jednoznačně určena a ohraničena základní přidaná hodnota.

Na tomto pevném a stabilním základu je možné rozvíjet budoucí požadavky na další funkce.

03

implementace

Bez přesného splnění bodů, které byly vytvořeny v rámci projektového návrhu, by nebylo možné systémy správně instalovat a provozovat. V rámci implementace se však mohou vyskytnout komplikace, které není vždy možné v projektovém návrhu zcela předvídat. Proto je v této fázi nezbytně nutná koordinace profesí zodpovědných za implementaci s projektovým týmem. Výsledkem správné implementace je zhmotnění myšlenky do reálné podoby, která bude sloužit uživateli, rozvíjet infrastrukturu společnosti a služby s tím spojené.

04

provoz

Období, kdy systémy přináší uživatelům největší efekt. Jakékoliv výpadky znamenají ztrátu informací a mohou vést k finančním ztrátám celé společnosti. V období provozu čerpají uživatelé informace, které jim pomáhají se rozhodnout v rámci změn či vylepšování nadřazených služeb. Je zcela nezbytné, aby systémy byly maximálně efektivní a případné odstávky omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Správnost a rychlost získaných dat je alfa-omegou provozu těchto systémů.

05

neustálé zlepšování

Systémy, které byly instalovány, časem přestanou vyhovovat posledním technologickým trendům a požadavkům. Proto je zapotřebí neustálého zlepšování celkové infrastruktury a otevřenost v rámci implementací nových technologií. Jedině systematický přístup ve stanovených časových intervalech dokáže vylepšovat spolehlivost a stabilitu služeb. V této fázi je přínosné být částečné skeptický a neustále hledat slabiny, které se dají nahradit či eliminovat. Na základě těchto logických postupů je možno efektivně využívat přidanou hodnotu jednotlivých systémů po celou dobu jejich životního cyklu.

hlavní benefity

přesná a strukturovaná dokumentace všech síťových zařízení

monitoring vnějšího prostředí (teplota, vlhkost, ...)

rychlá lokalizace síťových zařízení

vzdálené ovládání napájení aktivních prvků

automatizace, plánování a zjednodušení veškerých aktivit

zamezení neoprávněným vstupům do sítě

reportování provedených pracovních úkonů

přehled a řízení dostupných zdrojů

informace o dění v síti v reálném čase